28 de julho de 2014

SNH48 3ª Geração

http://myakb.blogspot.com.br/2014/07/snh48-3-geracao.html

Segue a lista com o nomes das 30 membros da 3ª geração do SNH48...


 1. Yixin Chen
 2. Gong Xiaohe
 3. Clique Pendure
 4. Hao Wanqing
 5. Xin Kang
 6. Doudou Li
 7. Li Qingyang
 8. Li Xuan
 9. Li Yiwen
 10. Liang Huiwen
 11. Lin Nan
 12. Liu Giuren
 13. Liu Peixin
 14. Wang Baishuo
 15. Wang Lu
 16. Wu Yanwen
 17. Xu Han
 18. Xie Ni
 19. Xiu Yiren
 20. Xuyang Yuzhuo
 21. Yang Huiting
 22. Qual Yinyu
 23. Yuan Danni
 24. Zeng Linyu
 25. Zhao Ye
 26. Zhang Xin
 27. Zhang Xiyin
 28. Zhang Yuxin
 29. Zhou Qiujun
 30. Zhou Shuyan


Fonte:TodayIdol

Nenhum comentário:

Postar um comentário